Za kulturou nebo nákupy do Prahy

Minibus pro max. 6 osob + řidič  ....... 2 500 Kč + čekání 100 Kč / hod.

Lehká svačina s lahví vody zdarma.