Za kulturou nebo nákupy do Prahy

Minibus pro max. 8 osob + řidič  ....... 2 500 Kč + čekání 100 Kč / hod.

Lehká svačina s lahví vody zdarma.

Cena uvedená bez DPH